Je bent hier:

Vlamertinge GO! basisschool groei

Adres
Groezeweg 8 8908, 8908 Vlamertinge,België
Telefoon
057 20 33 18
E-mail
pedra.brulez@go-scholengroepwesthoek.be
Website
www.bsgroeivlamertinge.be

Informatie

Missie

Kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden, zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren. Dit kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en – strategie. De grote principes hiervan zijn vastgelegd in het PPGO.

In dit kader heeft onze school haar eigen schoolwerkplan ontwikkeld.

Visie

Onze school vervult in de eerste plaats een opvoedende taak: ze bevordert de ontwikkeling en de vorming van de totale persoonlijkheid van elk kind.

Ze beperkt zich niet tot het bijbrengen van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes, die de jeugd nodig heeft om een toekomst op te bouwen. Ze beoogt ook de totale vorming van de persoon als individu en als burger, die in staat is met persoonlijk inzicht en engagement zijn plaats in te nemen in de maatschappij. Daar waar extra zorg en aandacht nodig is, wordt die zoveel mogelijk gegeven.
Als lerende organisatie willen wij ook meer vooruitgang maken in de richting van meer initiatief, meer leiding en meer beslissingsrecht voor kinderen. De leerlingen confronteren met de concrete werking van de school, zijnde een minimaatschappij naar het model van een open interculturele democratische samenleving om zo leerwinst te genereren voor elke leerling.

Onze leerkrachten beschikken over de nodige gunstige menselijke factoren:

- doorzettingsvermogen
- inzet
- betrokkenheid
- creativiteit
- kennis
- sociale vaardigheden
- communicatieve vaardigheden
- motivatie
- teamgeest
- positieve ingesteldheid

Wij streven naar tevredenheid en welbevinden van al onze participanten.


Vlamertinge GO! basisschool groei