Je bent hier:

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Wij bieden informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis. De medische onderzoeken en de begeleiding bij spijbelen zijn verplicht. Wie regelmatig afwezig is, krijgt altijd begeleiding van het CLB.

 

Preventieve gezondheidszorg

 • Opvolgen van groei en ontwikkeling
 • Gratis inentingen
 • Advies bij besmettelijke ziekten


Als kiezen moeilijk wordt

 • Onderwijsloopbaanbegeleiding
 • Info over opleidingen en aanbod van scholen
 • Studiekeuze op jouw maat


Leerkronkels in je hoofd

 • Leren & studeren
 • Wat loopt er mis
 • Samen zoeken naar een juiste aanpak


Je goed voelen in je vel

 • Psychosociaal functioneren
 • Zorgen op school, thuis of bij je vrienden
 • Vragen van ouders en/of school over aanpak en opvoeding.


Zodra een leerling van school verandert en daardoor ook van CLB, wordt het volledige dossier overgemaakt naar het nieuwe CLB. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen binnen de 10 dagen na de schoolverandering verzet aantekenen tegen de overdracht van het dossier, behalve voor de gegevens van de verplichte begeleiding.

Meer info www.clbconnect.be