Je bent hier:

GO! Internaat aan de IJzer – Je bent er thuis !


Studie & ontspanning op maat

Met onze drie kerngedachten “optimaal studieklimaat”, “zinvolle vrijetijdsbesteding”
en “verzorgde maaltijden” stelt het internaatsteam
als doel de jongeren op te voeden tot respectvolle, oprechte en eerlijke
mensen die een fundamenteel vertrouwen hebben in hun eigen kunnen,
die betrokkenheid tonen voor wat om hen heen gebeurt, die op een beleefde
manier mondig zijn om hun mening kenbaar te maken en die een
eigen, verantwoord engagement kunnen aangaan dat getuigt van emotionele
en ethische bewogenheid. Ons internaat is slechts voor een deel het
verlengde van een school. Het is vooral een plaats waar elk kind met al zijn
problemen, niet enkel de schoolse, kan thuiskomen en opgevangen wordt.
Bij ons kan je samen leren samenleven !
Je bent er thuis !
Een optimale ontwikkeling van de sociale vaardigheden binnen een veilige
en gecontroleerde omgeving waar de jongeren steeds begeleid worden
door een team van opvoeders die een luisterend oor en warmte aanbieden
en waar de leerlingen kunnen verblijven in vol pension en overnachten in
éénpersoonskamers. Dit alles kunnen wij als internaat van Scholengroep
Westhoek te Diksmuide aanbieden.

NIEUW : vanaf 1 januari ook semi-internaat

Binnen de formule semi-internaat kan je kiezen voor een opvangplan op
maat van het gezin. Al onze faciliteiten staan eveneens ter beschikking
voor leerlingen en ouders die nood hebben aan tijdelijke opvang tot een
bepaald uur ’s avonds. Deze leerlingen kunnen na schooltijd tot uiterlijk
22u00 worden opgevangen en begeleid binnen onze bestaande structuur
en worden op het vooraf afgesproken tijdstip door de ouders opgehaald.
De studie en ontspanning wordt binnen dit schema opgevolgd en aangeboden
en indien nodig valt het nuttigen van een avondmaal eveneens binnen
de mogelijkheden. Dit systeem geeft de ouders de nodige ademruimte
en kan een hulp zijn op momenten dat iets moeilijker gaat.

GO! Internaat aan de IJzer

Kaaskerkestraat 22 - 8600 Diksmuide
051 51 92 61
beheerder@internaat-aan-de-ijzer.be

meer info via deze link