Je bent hier:

Scholengroep Westhoek

Scholengroep Westhoek is de inrichtende macht van 26 scholen van het basis- en het secundair onderwijs.
Ook het centrum voor volwassenenonderwijs CVO Cervo-Go,
het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
en het internaat van het GO! maken deel uit van onze organisatie

Kaaskerkestraat 22 bus 2
8600 Diksmuide
Tel 051 50 50 50
info@go-scholengroepwesthoek.be