Je bent hier:

Innoveren, excelleren en differentiëren

Innoveren

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van innovatie en wil dat blijven doen  door schoolteams te inspireren.
Het GO! werkt actief aan de school van de toekomst door innoverende initiatieven te nemen die de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen en die kinderen en jongeren de kans geven om positieve leerervaringen op te doen en zich continu te ontplooien. Zo vinden ze hun plaats en voelen zich thuis in de samenleving van morgen. Met andere woorden: het
GO! staat voor toekomstgericht onderwijs.

Excelleren

Wij willen dat onze leerlingen en onze leerkrachten excelleren. Onze leerlingen moeten kunnen excelleren in die domeinen die het best aansluiten bij wat ze kunnen.
Maximale leerwinst nastreven, maximale ontwikkeling van talenten stimuleren en maximale kansen bieden. Dat is de essentie van excellent, kwaliteitsvol onderwijs. Het maakt leren plezierig en het leidt tot betere resultaten.

Differentiëren

In onze scholen geen eenheidsworst want elke leerling is uniek, anders en heeft specifieke talenten, interesses en ambities. De taak van onze leerkrachten bestaat er in die verschillen positief te waarderen en er unieke ontwikkelingskansen voor elke leerling van te maken. Daarom, en omdat we graag de lat hoog leggen voor iedere leerling, zal de leerkracht taken en opdrachten geven die aangepast zijn aan wat de leerlingen kunnen.
Tevens stelt hij alles in het werk om elke leerling naar een hoger niveau te tillen.
Differentiëren betekent: remediëring voor wie er nood aan heeft, verdieping voor wie de basisleerstof beheerst.