Je bent hier:

Passie voor kwaliteitsvol onderwijs

Scholengroep Westhoek geeft richting aan 22 scholen en instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Binnen het referentiekader dat het PPGO! biedt, begeleiden we de lerende in hun persoonlijke ontwikkeling enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds.

We geloven in het ontwikkelen van elk talent waarbij de lerende het eigen leerproces in handen neemt door te focussen op zelfregulatie. We stimuleren hierbij het leren samen met anderen, binnen én buiten de schoolmuren. Daarnaast verkennen we samen met de scholen de mogelijkheden van virtueel leren.

Het kwalitatief onderwijs door onze professionals geboden, garandeert elke lerende gelijke kansen en draagt zo bij tot de maximale ontplooiing en de vorming van unieke persoonlijkheden.