Je bent hier:

Raad van bestuur

De raad van bestuur is de inrichtende macht van alle scholen die behoren tot GO! scholengroep Westhoek. Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en instellingen van de scholengroep. Elke vier jaar zijn er verkiezingen. Zes leden worden rechtstreeks verkozen door de leden van de schoolraad. De rechtstreeks verkozen leden worden via coöptatie aangevuld met drie leden op voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van bestuur met raadgevende stem. De permanente deskundigen wonen alle vergaderingen bij. Zij nemen volwaardig deel aan alle besprekingen, met uitzondering van stemmingen. Bij stemmingen kunnen deze permanente deskundigen wel verzoeken dat hun stemadvies wordt genotuleerd.
Voorzitter:
- Martine Fremaut
Leden:
- Erik Bossant
- Dirk Demeyer
- Maurits De Picker
- Norbert Gadeyne
- Robert Ghysel
- Brend Schillewaert
- Geert Steenkiste
- Bart Vander Stichele
Algemeen directeur:
- Véronique De Merlier